Auto: Promotie

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. AUTO. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. AUTO. Glenn van den Bergh

VERZEKERINGEN VOOR UW AUTO, MOTOR OF VRACHTWAGEN

Onze maatschappij heeft een speciale polis ontworpen voor het verzekeren van uw auto; Millenium.
Deze polis biedt u verschillende mogelijkheden om uw auto zo goed mogelijk te verzekeren tegen een zo’n gunstig mogelijke prijs.
De basispolis = Responsabilidad Civil omvat verschillende basisdekkingen; zoals de verplichte WA-verzekering; de vrijwillige WA-verzekering; Inzittendenverzekering; een onbeperkte rechtshulp en een doorlopende reisverzekering met een lidmaatschap van een Spaanse hulpcentrale vergelijkbaar met de ANWB-hulpcentrale.
Daarnaast kunt U ook nog diefstal, glasbreuk, brand, hagelschade, schade door wilde dieren en All-risk verzeking afsluiten met of zonder eigen risiko. Voor een juiste prijsopgave vul het aanvraagformulier zo uitgebreid mogelijk in.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha


Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title