Boot: Promotie

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Bootverzekering. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Bootverzekering. Glenn van den Bergh

BOOTVERZKERINGEN IN SPANJE

De boot verzekering van Catalana Occidente heeft een speciale polis die U veel verzekeringsmogelijkheden biedt zoals bijvoorbeeld bij ongeluk op zee, in de haven, op het droge of tijdens vervoer over de weg.
Behalve de verplichte WA- verzekering, die dus voor elke boot geldt, kunt U een keuze maken uit de volgende dekkingen: – All-risk verzekering met eigen risiko – Diefstal – Totale verlies van de boot – Persoonlijke objekten. – Vrijwillige WA-verzekering tot 450.000,- € of 600.000,- €. en veiligheidspakket met inklusief: – Rechtshulp. – Ongevallenverzekering voor de Inzittenden, en/of skiër. – Afsleeponkosten in geval van nood(terugbetaling van de onkosten) . Voor alle polissen is de waarde van de boot als volgt.
De waarde waarvoor de boot wordt verzekerd is de waarde van de boot op het moment van het afsluiten van de polis en die duidelijk wordt vermeld in de polis.
Vul het aanvraagformulier in met de dekkingen die U wenst en U krijgt zo snel mogelijk een passende offerte voor uw boot teruggestuurd.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha


Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title