Caravan en sta-caravan verzekering

Verzekeringen – Caravan en sta-caravan

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. CARAVAN. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. CARAVAN. Glenn van den Bergh.

Heeft U een Caravan-Stacaravan of een houten huisje?
Ook die kunnen wij verzekeren tegen de brand, explosie, waterschade, diefstal, stormschade, glasbreuk, elektrische schade aan tv of computer, blikseminslag, overstromingen en wettelijke aansprakelijkheid.
Denkt U er wel eens over na wat er allemaal niet kan gebeuren bij een inbraak, bij een overstroming of bij een brand ? Speciaal daarvoor hebben wij met Catalana Occidente een polis ontworpen voor Caravans en Sta-caravans die U tegen alle mogelijke schades kunnen verzekeren. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID is bij ons altijd automatisch inbegrepen zodat U en de personen die bij U wonen ook verzekerd zijn.
Ook de schade die U kunt aanrichten aan buren of aan schade aan de Camping waar U staat.
Tevens als U bij Catalana Occidente een polis afsluit kunt U gebruik maken van onze Asistencia Asistur die U de nodige reparaties gratis verrichten. Twijfel niet en vraag een prijsopgave aan.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha


Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title