Glenn van den Bergh

Dhr . Glenn van den Bergh is in 1960 geboren in Eindhoven , Nederland , waar hij een opleiding volgde Tot onderwijzer .Hij woont sinds 1982 in Spanje , waar hij aanvankelijk in het onderwijs werkte . Vanaf 1990 werkt hij als verzekeringsagent aan de Costa Brava . Derhalve is hij goed bekend met de Spaanse en de Catalaanse cultuur . Sinds 1999 werkt hij als zelfstandige verzekeringsagent voor de verzekeringsmaatschappij CATALANA OCCIDENT en heeft in 2005 zijn eigen kantoor gevestigd aan de Costa- Brava . Catalana Occident is de grootste omafhankelijke Spaanse verzekeringsmaatschappij. De producten die hij kan aanbieden zijn uitermate geschikt voor die buitenlanders die woon -of werkachtig zijn a / of bezittingen hebben in Spanje . Voor hen kan DHR . Glenn van den Bergh belangrijke informatie aanreiken en de juiste oplossing voor U vinden . Door zijn PROFESIONELE Kennis , ERVARING en VAKMANSCHAP kan hij voor iedere klant een polis samenstellen conform zijn of haar wensen , zodat in geval van Schade iedere klant tevreden gesteld kan worden . Dhr . Glenn van den Bergh is daarom een ideale tusenpersoon is tussen de verzekeringsmaatschappij en de klant voor U in Spanje . Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken. Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum. Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is. Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen. De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat. Twijfel is het begin van wijsheid. Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land. Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd. De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn. Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde. Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden. Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd. Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt. Nederlandse kranten NRC Handelsblad http://www.nrc.nl/ De Volkskrant http://www.volkskrant.nl/ De Telegraaf http://www.telegraaf.nl/ Rotterdams Dagblad http://www.rotterdamsdagblad.nl/ Dagblad de Limburguer http://www.limburger.nl/Index De Gerdenlander http://www.gelderlander.nl/ Binnen Vaarktkrant http://www.binnenvaartkrant.nl/ Brabants Dagblad http://www.brabantsdagblad.nl/ Brabants Nieuwblad http://www.bnr.nl/Home.asp Nieu Voledam http://www.nieuw-volendam.nl/ Dagblad Vav Het Noorden http://www.dvhn.nl/

Menu Title