Opstal- Inboedel – huisverzekering

HUISVERZEKERINGEN IN SPANJE – OPSTAL EN INBOEDEL

 Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. HUISVERZEKERINGEN. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. HUISVERZEKERINGEN. Glenn van den Bergh

Uw huis en wat erin staat heeft niet alleen een economische waarde maar ook heel vaak een emotionele waarde.
Denkt U er wel eens over na wat er allemaal niet kan gebeuren bij een inbraak of bij een overstroming of bij een brand ?
Speciaal daarvoor hebben wij met Catalana Occidente een Opstal- Inboedelpolis ontworpen die U tegen alle mogelijke schades kan verzekeren.
Onder OPSTAL verstaan wij het gebouw of alle vaste elementen. Onder INBOEDEL verstaan wij alles wat er in het te verzekeren gebouw , huis bevindt. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID is bij ons altijd automatisch inbegrepen zodat U en de personen die bij U wonen ook verzekerd zijn. Onze polis biedt u dekkingen tegen o.a.: – brand, – explosie, – diefstal, – waterschade, – overstomingen, terrorisme, – vandalisme, – regen- en windschade, – elektrische schade door overspanning of blikseminslag, – levensmiddellen in een vrieskist, – breuk van sanitair/spiegels/ en elektrische kookplaten, – glas- en spiegelreuk – overval buitenshuis, huisdieren en onze eigen reparatiedienst bij glasbreuk of waterschade die U de reparaties gratis verrichten. Twijfel niet en vraag een prijsopgave aan.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha

Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

 

Menu Title