Kantoorverzekeringen in Spanje

verzekeringen – kantoorverzekering in Spanje

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. kantoorverzekeringen. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. kantoorverzekeringen. Glenn van den Bergh

Uw zaak kan op verschillende manieren verzekerd worden.
Vanaf een eenvoudige WA-verzekering, die voor iedereen in Spanje verplicht is (Responsabilidad Civil Explotación).
Afhankelijk van wat uw wensen zijn en wat beroep/bedrijf U heeft kunnen er nog diverse dekkingen worden opgenomen zoals bv: brand, explosie, diefstal, elektrische schade, waterschade, vandalisme, overval, glasbreuk, uithangborden, WA voor geleverede produkten (restaurants),personeels WA-verzekering en bedrijfsuitval zijn enkele voorbeelden. Natuurlijk heeft elk beroep/bedrijf zo zijn eigenschappen en moet de polis aangepast worden aan de eisen van de aktiviteit en dekkingen. Voor een gratis offerte click op aanvraagformulier.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha


Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title