Ongevallenverzekeringen

Ongevallenverzekeringen

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Ongevallenverzekeringen. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Ongevallenverzekeringen. Glenn van den Bergh

Heeft U wel eens nagedacht welke nadelige gevolgen een ongeluk u teweeg kan brengen?
Speciaal daarvoor heeft onze maatschappij een polis samengesteld waarin U de keuze maakt van een minimaal bedrag die U erven ontvangen of die U zelf ontvangt als U totaal of gedeeltelijk invalide raakt .
Dit bedrag kan U helpen bij omscholing, aanpassingen van uw direkte omgeving of een ingreep via een particuliere arts in het buitenland.
Als U wilt kunt U ook genieten van een dagelijkse uitbetaling bij beroepsuitval door toedoen van een ongeluk. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha


Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.

Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.

Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.

Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.

De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.

Twijfel is het begin van wijsheid. Ongevallen.

Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.

Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.

De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.

Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.

Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.

Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.

Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title