ons kantoor

ons kantoor in Catalonië

Agencia de seguros: Glenn van den Bergh

Agencia de seguros: Glenn van den Bergh

Avda. Joan Carles I
C. Freser 41-A
17487 Empúria-Brava
Girona. España

Tel: 0034 – 972 45 19 39
Fax: 0034 – 972 25 54 27

Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Nederlandse kranten
NRC Handelsblad

http://www.nrc.nl/

De Volkskrant

http://www.volkskrant.nl/

De Telegraaf

http://www.telegraaf.nl/

Rotterdams Dagblad

http://www.rotterdamsdagblad.nl/

Dagblad de Limburguer

http://www.limburger.nl/Index

De Gerdenlander

http://www.gelderlander.nl/

Binnen Vaarktkrant

http://www.binnenvaartkrant.nl/

Brabants Dagblad

http://www.brabantsdagblad.nl/

Brabants Nieuwblad

http://www.bnr.nl/Home.asp

Nieu Voledam

http://www.nieuw-volendam.nl/

Dagblad Vav Het Noorden

http://www.dvhn.nl/

Menu Title