Uw pensioen in Spanje

Pensioen in Spanje

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Pensioen. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. Pensioen. Glenn van den Bergh

Ook al duurt het nog een tijdje voordat U officieel met pensioen gaat, waarom nu al niet beginnen met een pensioenplan.
Bij Catalana Occidente hebben we voor elke spaarder een mogelijkheid. Universal variable, Universal renta fija bieden U de mogelijkheid een pensioen op te bouwen tegen een zeer scherpe rente.
Tevens kunt U met een Pensioen Plan (plan de pensiones) de bijdrage van uw inkomen (base imponible) aftrekken en daardoor minder belasting betalen. Wij hebben daarvoor de ideale mogelijkheid om U deze polis aan te bieden.
Geniet ervan en begin dit jaar nog met uw Pensioen Plan.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha

Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title