WA – verzekeringen

 WA – Wettelijke aansprakelijkheid in Spanje

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. WA. Glenn van den Bergh

Nederlandse exclusieve verzekeringsagent in Spanje. WA. Glenn van den Bergh

De wettelijke aansprakelijkheid in Spanje is op vele manieren te verzekeren.
Onze maatschappij heeft vele produkten die vele mogelijkheden bieden. Responsabilidad civil explotación (Explotatie WA-verzekering) is misschien wel de bekendste onder de ondernemers alhier maar zeer zeker niet de enigste.
Met onze WA-verzekering dekking wij de eventueele schade die U of door uw toedracht aan derden kan veroorzaken. Voor de instalateurs en kleine ondernemers hebben wij een speciale polis als U voor uw werk de instalaties buitenshuis verricht.
Voor de mensen in de bouwwereld hebben we voor elk beroep een polis aangepast aan de spaanse wetgeving, ook zelfs als U als onderaanemer werkt of onderaannemers aanstelt. Werknemers WA-verzekering, vaak verplicht en steeds belangrijker in onze huidige samenleving, neem daarom als werkgever geen risiko’s. Wettelijke aansprakelijkheid voor gezinshoofd, jagers, huisdieren zoals honden, paarden, eigenaars van gebouwen/huizen, enz.enz..
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden die ik hier natuurlijk niet allemaal kan opnoemen, gebruik daarom het aanvraagformulier om en zo’n duidelijke beschrijving te geven van wat U precies wil verzekeren, dan zoeken wij de juiste verzekering.

Aanvraag offerte

naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

onderwerp

beschrijving van uw aanvraag

captcha

Het is niet genoeg een goed verstand te hebben. Het voornaamste is het goed te gebruiken.
Ik denk, dus ik besta – Cogito, ergo sum.
Het gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld: immers iedereen vindt dat hij er rijkelijk van voorzien is.
Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder acht slaan op wat ze doen dan op wat ze zeggen.
De grootste geesten zijn tot de grootste ondeugden, alsmede de grootste deugden, in staat.
Twijfel is het begin van wijsheid.
Wanneer men te veel tijd aan reizen besteedt, wordt men tenslotte een vreemdeling in eigen land.
Men kan niets zo vreemdsoortigs en zo weinig geloofwaardigs bedenken of het is niet door een of ander wijsgeer gezegd.
De vriendschap acht ik zo hoog dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die sterven voor iemand die ze beminnen, er tot het laatste ogenblik gelukkig om zijn.
Ik had als stelregel eerder mijn eigen wensen te veranderen dan de wereldorde.
Mijn doel is niet de methode te onderwijzen die iedereen moet volgen om zijn verstand te leiden, maar alleen om te onthullen hoe ik heb getracht mijn eigen verstand te leiden.
Ik werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerd.
Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Menu Title